/نخستین زمین چمن مصنوعی عشایری

نخستین زمین چمن مصنوعی عشایری

مدير کل آموزش و پرورش فارس در مراسم بهره‌برداري از نخستين زمين چمن مصنوعي مدارس عشايري كشور در فارس، هر يك از دانش‌آموزان عشايري براي كشور سرمايه‌اي ارزشمند محسوب مي‌شوند.

حميدرضا آذري با تاكيد بر لزوم توجه همه مسئولان به ظرفيت‌هاي ارزشمند دانش‌آموزي خصوصا در حوزه آموزش عشاير، گفت: عشاير سهم بالايي در انقلاب دارند و بايد خصوصا در اختصاص امکانات براي تعليم وتربيت فرزندانشان مورد توجه بيشتري قرار گيرند.

مديرکل آموزش و پرورش فارس با بيان اينكه فارس در زمينه سرانه ورزشي مدارس ابتداي دولت يازدهم جزو استان‌هاي آخر كشور بود، گفت: از ابتداي فعاليت دولت تدبير و اميد، موضوع افزايش سرانه ورزشي مدارس فارس مد نظر قرار گرفت.

آذري اعتقاد دارد اقدامات انجام شده در زمينه افزايش سرانه ورزشي مدارس فارس، بسيار ارزشمند و معادل اقدامات انجام شده در سال‌هاي گذشته بوده است.

او با بيان اينكه زمين چمن مصنوعي مدرسه عشايري جهانگيرخان قشقائي با اعتباري بالغ بر يک ميليارد ريال و در مدت يک سال احداث شده است، گفت: اين زمين 690 متر مربع مساحت دارد.

آذري با اشاره به اينكه زمين چمن مصنوعي مدرسه عشايري صدرا، چهاردهمين زمين چمن مصنوعي افتتاح شده مدارس استان فارس طي 4 سال گذشته است، گفت: 6 زمين چمن مصنوعي ديگر نيز يا درمرحله عقد قرارداد يا در مرحله احداث است.

رئيس آموزش و پرورش عشاير فارس نيز در اين مراسم گفت: بيش از 11 هزار دانش آموز در مدارس عشايري فارس مشغول به تحصيل هستند که 4 هزار نفر آنان در مدارس شبانه‌روزي تحصيل مي‌كنند.

علي‌عسکر نجفي گفت: دوري از خانواده و ضرورت تحرک بدني دو عاملي است که توسعه امکانات ورزرشي در مدارس شبانه روزي عشايري را متمايز و حساس تر از ساير مدارس کرده است.