/طراحی زیرسازی چمن مصنوعی

طراحی زیرسازی چمن مصنوعی

چمن مصنوعی فوتسال: این نوع چمن مصنوعی که برای فوتسال استفاده میشود با زیر سازی سیمانی،بتن،آسفالت میباشد که باید سطح صاف و یکدستی را ایجاد کنید و فقط برای شست شو و برف و باران موارد این چنینی باید یک شیب درصد پائینی را به زمین داد و پس از آن متریال مخصوص چمن مصنوعی فوتسال را قرار داد که عبارت اند از شک پد و ژئوتکستایل و دیگر متریال با چسب های چمن مصنوعی فوتسال که نوعی خاص از چسب میباشد و عمر آن تا ۲۰ سال هم میرسد که خود بسیار مهم است بحث بعدی برای خط کشی و نوع بافت و رنگ چمن میباشد .

اگر زمین چمن مصنوعی تهران نقشه مشخص داشته باشد میتوان خط سفید چمن مصنوعی آن را به کامپیوتر دستگاه بافت داد تا در رول های مربوطه چمن مصنوعی سفید را هم بافت کند. در غیر این این صورت باید چمن سفید را جداگانه نصب کرد و در غیر این صورت باید خط کشی چمن مصنوعی با رنگ صورت گیرد و سالی دو بار آن را تمدید کرد نوع دیگر چمن مصنوعی برای اطراف این نوع زمین ها به نام تارتان میباشد که حالت رسی رنگ و یا نارنجی دارند که برای میدان دو استفاده میشود.

متراژ زمین چمن مصنوعی فوتسال: ۱- طول = حداقل ۲۵ متر و حداکثر ۴۲ متر ۲- عرض = حداقل ۱۵ متر و حداکثر ۲۵ متر در مسابقات بین المللی برابر است با ۳- طول = حداقل ۳۸ متر و حداکثر ۴۲ متر ۴- عرض = حداقل ۱۸ متر و حداکثر ۲۵ متر ۵- پهنای کلیه خطوط ۸ سانتیمتر است ۶- اندازه دایره وسط زمین ۳ متر می باشد ۷- فاصله نقطه پنالتی تا خط دروازه ۶ متر می باشد ۸- فاصله نقطه پنالتی دوم تا خط دروازه ۱۰ متر می باشد ۹- اندازه ربع دایره های گوشه زمین (کرنر) ۲۵ سانتیمتر می باشد اندازه دروازه ها ۱۰- فاصله بین دو تیر دروازه ۳ متر و ارتفاع تیر افقی تا سطح زمین ۲ متر است

زیرسازی زمین

کیفیت نهایی پروژه چمن مصنوعی منوط به حسن انجام عملیات زیر سازی و سطح سازی قبل از چمن بوده و طراحی زیر سازی و عملیات اجرایی آن دارای حسـاسیت و اهمیـت فوق العاده می باشد و لذا برای جلوگیری از صرف هزینه و وقت مضاعف ناشی از دوباره کاریهای مربوط به ترمیم و بازسازی معیوب که معمولاً به کوتاهی عمر چمن و هزینه های سربار می انجامد ، عملیات زیر سازی چمن مصنوعی میبایست با دید طویل العمر بودن بعنوان یک سازه مقاوم ، بررسی ، مطالعه و اجرا گردد .

در بررسی و طراحی زیرسازی یک پروژه چمن مصنوعی ، بایستی پارامترهای گوناگونی مد نظر قرارداد از جمله این پارامترها اهمیت و استاندارد زمین پروژه مورد مطالعه می باشد . مطمئناً اهمیت زمین و اینکه چه کارایی و انتظاری از آن زمین می رود و یا از چه درجه حساسیتی برخوردار است در طراحی زیرسازی آن نقش حائز اهمیتی را دارا می باشد .

طراحی زیرسازی چمن مصنوعی به چندین عامل بستگی دارد که از آن جمله میتوان به میانگین شدت بارندگی سالانه و نیز متوسط بارندگی ۵ ساله ، میانگین دبی سالانه و ۵ ساله بارندگی ، عمق یخبندان ، ابعاد زمین ، نوع خاک و … اشاره نمود .