/سنگ‌هاي مختلف در تهيه دارو

سنگ‌هاي مختلف در تهيه دارو

سنگ‌ درماني زير مجموعه‌اي از انرژي‌درماني به حساب مي‌آيد که مطالب آن عمدتا برگرفته از مكاتب طبي سنتي و بومي است.

جواهرات_سنگ_درمانی

دبير انجمن تحقيقات طب سنتي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در طب سنتي از سنگ‌هاي مختلف در تهيه داروهاي تركيبي استفاده مي‌كنند و همچنين در مورد اثرات درماني سنگ‌هاي زينتي صحبت‌هايي شده كه اغلب اين اثرات بر اساس رنگ، مزاج و خواص سنگ‌ها مطرح شده است.

محمدعلي زارعيان افزود: اكنون سنگ‌ درماني زير مجموعه‌اي از انرژي‌درماني به حساب مي‌آيد و مطالب آن عمدتا برگرفته از منابع طب سنتي چين، طب آيورودا، طب بوميان آمريكا و ديگر مكاتب طبي سنتي و بومي است.

وی گفت:برای سنگ‌ درماني كار علمي درست و مقاله قابل استنادي در منابع پزشكي نوين وجود ندارد البته اين به معناي نفي اثر سنگ‌ها نيست، چرا كه در اين زمينه در منابع طب سنتي ايران و همچنين در منابع روايي، مطالب جالب توجهي داريم.

دبير انجمن تحقيقات طب سنتي تصریح کرد:در طب سنتي از سنگ‌هاي مختلف در تهيه داروهاي تركيبي استفاده مي‌كنند و همچنين در مورد اثرات درماني سنگ‌هاي زينتي صحبت‌هايي شده كه اغلب اين اثرات بر اساس رنگ، مزاج و خواص سنگ‌ها مطرح شده و مطالب بسياري در اين زمينه نوشته شده است. به عنوان مثال ياقوت چهار رنگ سرخ، زرد، كبود و سفيد دارد كه رنگ سرخ بهترين نوع آن است و به دليل رنگي كه دارد نشانه صحت است و نگاه كردن به آن موجب فرح و زدودن غم و غصه و موجب اشتعال حرارت جنسي مي‌شود.

زارعیان گفت: فیروزه از نظر مزاجي سرد و خشك است‏ و تنها نوع نيشابوري آن توصيه مي‌شود. فيروزه‏ در اثر مجاورت و تماس با چربي، بوي تند و تيز حتي بوي مشك و حرارت حمام تباه مي‌شود.

وی افزود: فيروزه را در تقويت بينايي و قلب و دستگاه گوارش و اعصاب موثر دانسته‌ و در داروهاي چشم به كار برده‌اند و همراه داشتن فيروزه را موجب فال نيك و موفقيت در كار و آويختن آن را به گردن مقوي قلب و مانع ترس دانسته‌اند.

اين پژوهشگر با اشاره به جنبه دیگر سنگ‌ درماني كه بحث اثراتي است كه از سنگ‌ها  الف دال در روايات نام برده‌اند افزود: مطالب جالبي از منشأ ايجاد سنگ‌هاي زينتي مختلف در روايات و توصيه به ساخت و استفاده انگشتر با نگين‌هايي از عقيق، ياقوت، فيروزه، زمرد و حديد چيني در شرايط مختلف ذكر شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران