Menu

اهمیت نظارت و بازرسی در سرآمدی سازمان های پیشـرو – عکس خاص هنری | پیکوفان

عکس پیکوفان

حضرت علی علیه السلام می فرمایند : بازرسان و ناظران به عنوان عیون (چشم های) نظام اسلامی هستند. یکی از مباحت مهمی که همواره در دین مبین اسلام مورد توجه بوده ، امر نظارت و بازرسی است. لغت نظارت در عربی به معنای زیرکی و فراست و در فارسی  به معنی نظاره و نظر کردن و نگریستن آمده و لفظ بازرسی نیز به معنی تفتیش و عمل بازرس گفته می شود.  بازرسی و نظارت در سازمان ها و جوامع دارای سابقه طولانی بوده و از مهم ترین وظایف و دغدغه های مدیران باتجربه است و این امر بیانگر اهمیت بازرسی و نظارت در صیانت، دوام و بقاء سازمان ها است. بدیهی است ضرورت وجود نظارت و توصیه به ایجاد یک سیستم نظارتی به معنای بی اعتمادی به کارکنان سازمان ها نیست بلکه برای داشتن یک سازمان سرآمد، نظارت هم لازم است و مسئله ای که حائز اهمیت است نحوه ی نظارت و بازرسی است تا از فساد احتمالی در سیستم پیشگیری شود و موجبات ارتقاء و سرآمدی سازمان نیز فراهم گردد و از نظارت و کنترل بعنوان مانع پیشرفت و توسعه سازمانی یاد نشود.

  در حال حاضر بسیاری از سازمان ها از روش های سنتی بازرسی استفاده می کنند که در این روش ها بجای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف به تنبیه متخلف اعتقاد دارند ؛ بنابر این ضرورت ایجاد بازرسی علمی و نهادینه سازی سیستم های نظارتی پیشگیرانه و روش های جلوگیری از وقوع جرم و تخلف و فساد اداری محسوس است. در سازمان های پیشرو سیستم های نوینی برای بازرسی و نظارت ایجاد شده که بکارگیری این سیستم ها موجب سهولت امر نظارت و همچنین افزایش دقت می شود. اصلاح قوانین و مقررات اداری ، پایش ، نظارت و ارزیابی پیوسته و اعمال قوانین بدون تبعیض از مهم ترین عوامل نهادینه سازی و ارتقاء سلامت اداری بوده و از اصول مقابله با فساد اداری به شمار می روند . به همین منظور و به جهت پیشگیری از تخلفات و فساد اداری لازم است با تصویب قوانین متقن و جامع و ابلاغ آن به کارکنان تمامی سطوح و اعمال کنترل های به موقع ، زمینه بروز انحرافات و فساد به حداقل برسد البته هیچ قانونی اکمل و فراگیر نیست و در زمان اجرا نارسایی ها و ضعف های خود را بروز می دهد که با نظارت های مستمر می توان این موارد را شناسایی و نسبت به رفع نقائص آنها در جهت سلامت اداری اقدام نمود.

در همین راستا استقرار نظام های ارزیابی عملکرد در دستگاهها و سازمان ها ضمن نظارت بر فعالیت های سازمان طبق قوانین و ضوابط ، میزان بهره وری هر سازمان را ارزیابی و به توانمند سازی سازمان ها و افزایش بهره وری سازمان کمک می کنند.

بدیهی است که برای نهادینه سازی سلامت اداری در هر سازمان ابتدا بایستی در مدیران سازمان انگیزه و اعتقاد ایجاد نمود و آنان را با قوانین کشور آشنا نمود تا در اجرای قوانین و ارتقاء سلامت اداری با مشکلی مواجه نباشند. البته نقش سیستم های تشویقی برای پایبندی و ترغیب کارکنان به رعایت ضوابط، قوانین و اصول سازمانی بسیار مهم می باشد.

فساد اداری نقطه مقابل سلامت اداری است و از موارد پیچیده است که بر جامعه خسارت وارد نموده و منافع شهروندان و دولت را به مخاطره می اندازد. در تعریف فساد باید گفت فساد عبارت است از رفتاری که می تواند مشترکا” یا منفردا” با قصد دادن امتیازی به دیگری در قبال دریافت منفعتی، مخالف با وظیفه رسمی یا حقوق اشخاص ثالث ارتکاب یابد. لذا مبارزه با مصادیق فساد در سازمان ها با دیدگاه پیشگیری از ایجاد اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجب ارتقاء سلامت اداری می گردد. بدون شک جلوگیری از فساد اداری به توسعه فرهنگ سالم سازی فضای سازمانی با الگو گیری از آموزه های اسلامی نیاز دارد.

با توجه به اینکه بخش عمده تحولات جهانی ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، سازمان های مختلف ملزم به این هستند که ماهیت خود را حول مفاهیم جدید، باز تعریف کنند و در این میان برای خدمت رسانی مبتنی بر عدالت و ارتقاء پاسخگویی به مردم، ایجاد نظام نظارت و ارزیابی بر پایه فناوری اطلاعات در حوزه های ارزیابی عملکرد اجتناب ناپذیر است.

پیتر دراکر در مورد اشکالات احتمالی در مبحث ارزیابی چنین می گوید: «سنجش سنتی عملکرد برای ارزیابی کسب و کار کافی نیست. دلیل اصلی اینکه چرا ارزیابی سنتی در تامین نیازهای جدید کسب و کار موفق نیست، ریشه در شاخص های ناقص و ضعیف دارد.»

اخیرا” برای شاخص های نوین عملکرد مشخصات جدیدی مطرح شده است. این مشخصات شامل مواردی مانند: معیارهای مربوط به استرات‍‍ژی ساخت و تولید ، شاخص های اصلی غیر مالی عملکرد، اطلاعات مورد نیاز سطوح مدیریتی و کارکنان عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات روز مره. البته شاخص ها می بایست مطابق نیازمندی های بازار که خاصیت پویایی و دینامیکی دارند ، قابلیت تغییر داشته باشند.

متخصصین برای سیستم های ارزیابی عملکرد مناسب ویژگی هایی را مطرح نموده اند که عبارتند از :

۱- از اهداف استراتژیک پشتیبانی کند

 ۲- متوازن باشد

۳- در مقابل بهینه سازی بخشی بایستد

۴- تعداد شاخص های عملکرد آن محدود باشد

۵- دسترسی به آن آسان باشد

۶- شامل شاخص های عملکرد جامع باشد .

در خصوص انتخاب شاخص های مناسب و استاندارد برای طراحی سیستم ارزیابی عملکرد ، پیشنهاداتی از سوی متخصصین مطرح شده است . بعنوان مثال « گلوبرسون » یکی از محققانی است که در این زمینه راهنمایی های سودمندی ارائه نموده است . این پیشنهادات در زمینه شاخص های عملکرد بوده و به این ترتیب می باشند : ۱- شاخص های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند .

۲- شاخص های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان هایی را ایجاد کند که در یک صنعت مشابه فعالیت می کنند .

۳- هدف هریک از شاخص ها ی عملکرد باید واضح و روشن باشد .

۴- گرد آوری اطلاعات و روش های محاسبه هریک از شاخص ها باید به روشنی تعریف گردند .

۵- شاخص های عملکرد نسبتی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند .

۶- شاخص های عملکرد باید تحت کنترل واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند .

۷- شاخص های عملکرد بایستی از طریق مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان ، کارکنان و مدیران انتخاب شوند.

۸- شاخص های عملکرد عینی نسبت به شاخص های ذهنی ارجحیت دارند .

پیشنهادات « ماسکل » نیز در زمینه طراحی سیستم ارزیابی عملکرد به شرح ذیل می باشد :

 ۱- شاخص ها باید بطور مستقیم به استراتژی مربوط شوند .

۲- شاخص های عملکرد غیرمالی نیز باید مورد توجه قرار گرفته و انتخاب شوند .

۳- یک شاخص برای تمامی واحدها یا سازمان ها مناسب نیست .

۴- با تغییر محیط شاخص ها نیز تغییر می یابند .

۵- شاخص های عملکرد باید برای استفاده آسان و ساده باشند .

۶- شاخص های عملکرد باید بازخور سریعی را ارائه دهند .

۷- شاخص های عملکرد باید به گونه ای طراحی شوند که بهبود مستمر را موجب گردند و تنها به نظارت و کنترل اکتفا نکنند .

 شرایط تحقق ارتقاء سلامت اداری در دستگاهها و سازمان ها

 الف ) شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها و پاسخگویی مناسب 

ب ) افزایش رضایتمندی ذینفعان و احقاق حقوق و احترام به ارباب رجوع

ج ) برقراری نظام شایسته سالاری در انتخاب ها و انتصاب ها

 د) بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی

 ه) بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان

 و) واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی با توجه به قوانین و مقررات ،  ز) رعایت اخلاق حرفه ای

ده برنامه تحول در نظام اداری کشور در جهت نهادینه سازی ارتقاء سلامت اداری عبارتند از :

 ۱- استقرار دولت الکترونیک

۲- عدالت استخدامی و نظام پرداخت

۳- ساماندهی نیروی انسانی

۴- افزایش بهره وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد

۵- سلامت اداری

۶- اصلاح ساختارها و فرآیند ها

۷- تمرکز زدایی

۸- توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی

۹- تقویت مدیریت و توان کارشناسی کشور و ارتقاء روحیه خود کنترلی در کارها

۱۰- خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع .

بازرسی و کنترل عملکرد

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مفید برای مدیریت اثر بخش است ؛ نظارت و بازرسی یک فرآیند تحقیق است و بایستی از اصول علمی تحقیق بهره گیرد . برنامه بازرسی بایستی با هماهنگی های کامل با مدیریت دستگاه یا سازمان نظارت شونده شروع شود . در واقع این تلقی درستی نیست که بازرس و نظارت کننده را در جایگاه پلیس ببینیم بلکه بازرسی در موقعیت مشاور و هدایتگر ظاهر می شود. امروزه تاکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از بروز فساد و تخلفات اداری بر سه رکن اساسی آموزش کارکنان ، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام های مدیریتی و عملیاتی و مکانیزه کردن آنها می باشد و این موضوع موجب شده که مبارزه با فساد شکل اصولی و علمی خود را طی نماید.

ویژگی های نظام اداری سالم

۱- سازمان باید بر اساس نیاز حقیقی جامعه شکل بگیرند .

۲- ماموریت های اصلی باید بعنوان نیروی محرکه تلقی شود .

۳- نیروی انسانی شاغل در سازمان ها باید افرادی با دانش ، مهارت ، خشنود و با انگیزه باشند .

۴- در یک نظام اداری سالم باید به پیشگیری بیش از درمان اهمیت داده شود .

۵- در ارزیابی عملکردها نیز باید به ستادهای حقیقی توجه شود .

۶- مکانیزم های بازار را باید به مکانیزم های بوروکراتیک ترجیح داد.

۷- برای جلب رضایت ارباب رجوع باید اهمیت زیادی قائل شد.

۸- در یک نظام اداری سالم توازن منطقی بین داده ها و ستاده ها وجود داشته باشد.

۹- نظام شایسته سالاری در این نوع نظام ها باید حاکم بوده و پرداخت ها نیز بر اساس عملکرد باشد نه وقت .

نتیجه

به منظور نهادینه سازی ارتقاء سلامت اداری در کشور ، سازمان ها همواره تلاش می کنند با اجرای برنامه های نظارتی و با در نظر گرفتن چگونگی اجرای قوانین و مقررات و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان در کلیه سطوح ، ایرادات و نواقص را شناسایی و اعلام نموده تا مراجع ذی صلاح نسبت به رفع آنها اقدام نمایند و در سازمان محیطی سالم و عاری از مفسده ایجاد گردد چراکه امروزه کشور ما نیازمند فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و تحقق این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار ، صنعتگر ، مبتکران و فعالان اقتصادی از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت داری و صداقت متصدیان امور اقتصادی اطمینان حاصل نموده و احساس امنیت و آرامش کنند لذا برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد ، به گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ، برخورد با مسائل مختلف به شیوه ای نظام مند ، بکار گیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم. همچنین ایجاد عزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های خاص و گروهی و بهره برداری تبلیغاتی از نتایج آن ، توقعی است که شهروندان جامعه اسلامی از سیاست گذاران در این زمینه دارند .

مرجع عکس های زیبا و پروفایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *