/از بین بردن مو با بند

از بین بردن مو با بند

از آنجایی که زن مسلمان در دین اسلام جایگاه خاص خودش را دارد. بسیاری از وظایف و رسالتها به او سپرده شده است. همچنین رسول الله(ص) بسیاری از رهنمودها و ارشادات خویش را به زنان اختصاص داد. در خطبه حجةالوداع خود در صحرای عرفات در مورد زنان سفارشهای لازم را فرموده که نشان می دهد در هر عصر و زمانی باید به زنان توجه و عنایت خاصی مبذول گردد و مخصوصاً در این زمان که به طور ویژه زن مسلمان مورد هجوم قرار گرفته است تا به هروسیله ممکن کرامت و عزتش سلب شودو از مکان و جایگاه اصلیش پایین افتد. بنابراین لازم است نسبت به این خطر بیدار بود و راه نجات را برای زن مسلمان روشن ساخت.

Image result for ‫بند ابرو چیست‬‎

امیدوارم این تحقیق کوچک چراغ راهنمایی برای این راه باشد. تحقیقی که تقدیم می گردد در مورد برداشتن موی ابرو و صورت از دیدگاه احادیث و اقوال علماء قدیم و جدید و همچنین از دیدگاه پزشکی است. امیدوارم مقبول درگاه حق تعالی باشد.

-قال ابن مسعود (رضی الله عنه):﴿ لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنصمات، والمتفلجات للحسن، المغیـّرات خلق الله! فبلغ ذلک امرأةً من بنی اسد یقال لها ام یعقوب-وکانت تقرأ القرآن – فأتته فقالت: ماحدیث بلغنی عنک؟ انک لعنت الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق الله. فقال عبدالله: وما لی لا ألعن من لعن رسول الله(ص) و هو فی کتاب الله؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بین لوحی المصحف فما وجدته، فقال: لئن قرأتیه لقد وجدتیه. قال الله تعالی:﴿وما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا﴾سورةالحشر/7

فقالت المرأة: فانی اوی شیئاً من هذا علی امرأتک الان. قال: اذهبی فانظری. فدخلت علی امرأة عبدالله فلم تر شیئا. فجاءت الیه فقالت: ما رأیت شیئا. فقال: اما لو کان ذلک لم نجامعها.﴾[1]

ابن مسعود فرمود: خدا لعنت کند زنان سوزن زننده را، زنانی که می خواهند سوزن زده شوند(خال کوبی) و زنانی که از دیگران می خواهند ابروهایشان را اصلاح کند و زنانی که میان دندان هایشان را گشاد نموده، جهت زیبایی خلقت خدا را تغییر می دهند. این سخن به زنی از بنی اسد که به ام یعقوب می گفتند رسید. او زنی بود که قرآن می خواند پیش ابن مسعود آمد و گفت چه سخنی از تو به من رسیده تو زنان واشمه و مستوشمه و نامصه و متنمصه … را لعنت کرده ای؟ عبدالله گفت: چرا کسی را که رسول الله او را لعنت کرده لعنت نکنم؟ در حالیکه آن در کتاب خدا هست. زن گفت: من تمام قرآن را خوانده ام آن را ندیده ام. عبدالله گفت اگر آن را خوانده باشی می یابی الله تعالی می فرماید: هر آنچه را که رسول الله برای شما بدهد آن را بگیرید و آنچه شما را از آن نهی کند از آن باز ایستید و در گذرید. زن گفت من چیزی از این ها را بر زن خودت می بینم عبدالله گفت:برو ببین. زن رفت زن عبدالله را دید و چیزی از آنها را بر او ندید. زن پیش عبدالله برگشت و گفت: چیزی ندیدم. عبدالله گفت اگر چیزی بر او بود با او همسر داری نمی کردم.

https://azinro.com/search/%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88