/از اسباب بازي‌ها غافل نشويد

از اسباب بازي‌ها غافل نشويد

دليل بي‌دليلي به نام مد، امروز براي تعيين سبك لباس پوشيدن بزرگ‌ترها و كوچك‌ترها سهم مهمي پيدا كرده است و رد پاي آن را در كمد لباس سيسموني نوزادان هم مي‌توان ديد. ساپورت‌هاي چسبان دخترانه، شلوارهاي فاق كوتاه پسرانه و… نمونه‌هاي اين انتخاب اشتباهند كه متأسفانه والدين به سلامت و رشد بچه‌ها و تأثير فرهنگي و تربيتي آن بي‌توجه‌ هستند.
Image result for ‫سیسمونی‬‎
تحقيقات پزشكي نشان داده است رواج لباس‌هاي تنگ، چسبان و پارچه‌هاي مصنوعي، امروزه عامل مهمي در بيماري‌هاي كودكان به‌شمار مي‌آيد. لباس‌ها در شكل‌گيري شخصيت افراد نقش مهمي دارند. از قبل از تولد فرزندتان و خريد سيسموني به فكر ويژگي‌هاي لباس‌هايي متناسب با اهداف تربيتي خود براي كودكتان باشيد.

خريد تعداد زياد لباس نيز امكان نظم آموزي به بچه‌ها را سخت مي‌كند. اگر قرار است به كودك ياد دهيد كه در حد توانش لباس‌ها را تا و مرتب كند، اين درخواست براي تعداد زياد لباس سخت است و بچه‌ها هم كمتر قدر مراقبت از لباس‌هايشان را خواهند دانست. وجود اين فراواني در لباس براي كودك تبديل به مسئله‌اي طبيعي مي‌شود كه در تمام سنين، نياز به لباس در او در تعداد عددي آن معني مي‌شود.
گاهي پدر ومادرها آنقدر براي خريد اسباب بازي و امكانات سرگرمي بچه‌ها ولع دارند كه فراموش مي‌كنند «همبازي» مهم‌تر از اسباب بازي است. بسياري از اسباب بازي‌هايي كه از زمان خريد سيسموني براي بچه‌ها تهيه مي‌شود، ماهيت غيرفعالي دارند كه با هزينه يك باتري، به جاي رشد مهارت‌هاي بچه‌ها آنها را تبديل به تماشاچي مي‌كنند. خطر خريد اين اسباب بازي‌ها براي رشد هوش و مهارت بچه‌ها بسيار زياد است. اگر به طبقه اسباب بازي سيسموني‌هايي كه گاهي ابزار فخرفروشي بزرگ‌ترها مي‌شود نگاه كنيد، اسباب بازي‌هايي را مي‌بينيد كه لباسش، آهنگي كه مي‌خواند، رفتار مثلا بامزه‌اي كه مي‌كند و… بدآموزي‌هاي فراواني را در آينده به كودك منتقل مي‌كند كه حتي با فرهنگ خانواده نيز هماهنگ نيست. باربي‌هايي كه لباس عريان دارند يا حتي با عروسك جنس مخالفي طراحي شده‌اند، گاهي تصوير الگويي را به كودك مي‌دهند كه تحقق آن، كابوس پدرو مادرهاست.همچنين اگر اسباب بازي گران قيمتي بخواهد تبديل به نگراني والدين شود كه «نكنه خراب كني !» و تبديل به تقاضاي دائم كودك شود كه «ميدي باهاش بازي كنم؟» بر كيفيت روابط بچه‌ها و والدين اثر نامطلوب مي‌گذارد.
فخرفروشي را به كودكان نياموزيم
ويترين كودك و چيدمان اسباب بازي و برخي وسايل ديگر در آن، مقدمه‌اي است براي دعواهاي كودكانه و فخرفروشي‌‌در آينده نزديك بعد از تولدشان‌. زماني كه براي استقبال از نوزاد تازه وارد، رسم خريد از فروشگاه سيسموني انجام مي‌شود، چه لزومي دارد كه در پي آن مراسمي براي نشان‌دادن وسايل به اقوام و دوستان هم برگزار شود كه همين نشان دادن وسايل نوزاد پا به جهان نگذاشته، بهانه گريه و التماس چند كودك ديگر در مهماني بشود؟ آموزش چشم و هم چشمي و همه عواقب آن به كودكان از جايي مثل همين مهماني‌ها شروع مي‌شود.